fbpx

1794 / Užgyd gaide

 : Užgyd gaide pusėj naktys –
Reik žirgus balnoti! :

: Pabalnojau ir išjojau,
Pri pulka pristojau. :

: Aukštais kalnais jodydami
Armotas riktavo. :

: Užriktavo, užliodavo
Sidabra kulkeliems.

: Ir paleido armotėlę
Į vaisko pulkelį. :

: Skynė – pynė ulyčėlį,
Maskoliaus vaiskely. :

: Seni, jauni ir vajauni
Lietuvos kareiviai. :

: Padėk, padėk, pons Kosciuška,
Maskolių valioti. :

: Kai maskolių pavaliosma,
Austrijų kaposma. :

: Rubavosma rusą, prūsą,
Mušma austrijoką. :

Kosciuškos sukilimo daina

Oi šermukšnio!

 Oi šermukšnio šermukšnio
Kur tu augai terp balių?

Ei ei ajajaj, kur tu augai terp balių?

Kur tu augai terp balių,
Tarp šių žalių samanų?

Oi matuši matuši,
Kam tu manį auginai?

Kam tu manį auginai
Ir ing vaisko užrašei?

Ir ing vaisko užrašei
Ir tris triūbas nukalai?

Pirmą triūbą triūbijo
Iš kiemėlio išjodams.

Antrą triūbą triūbijo
Per atšlaimą jodamas.

Trečią triūbą triūbijo,
Prie vaiskelio pristodams.

Man žirgelis sužvingo,
Visas vaiskas sužiūro.

Ir sužiūru sužiūru
Kariuomenė į mane.

Ir atein žuvėdų pulks,
Žuvėdų pulks narsiūjų.

Kai ant plečiaus sustojom,
Žuvėdus iškapojom.

Mūsų Katkus labai drūts,
Tikras buvo karaliūks.